Nikomu nie wskazujemy jedynie słusznej drogi życia.

Nie „bombardujemy” miłością neofitów.

Łakniemy prawdy, choć jest przykra i trudna do zaakceptowania.

 

 

 

 

Zostań swoim własnym guru.

 

Na mocy tego aktu zostaniesz furtianem SEKTY, otwierającym przed innymi wrota do wolnej i niezależnej myśli.


Schemat organizacyjny SF "Sekta im. G. Bruno":
 1. Reguła "Zakonu Ateistów Bezhabitowych"
 2. Współczesna definicja sekty 


Furtianie z SF "Sekta" są elitą elit intelektualnych w Polsce i na świecie. ( Iloraz inteligencji oraz materialne symbole statusu społecznego, nie są w tym konkretnym przypadku żadnym wyznacznikiem, ani miarodajnym kryterium. )  Truizmem jest stwierdzenie, że nie jest ( i nie może być ) to organizacja masowa. Bardzo dobra rada - jeśli  Twoim życiowym celem jest kariera i awans społeczny, wybierz inną organizację.


Zdarzało się, że Furtianie podawali swoje dane personalne, co jest sprzeczne z regułą „zakonu" i mogłoby stwarzać potencjalną możliwość zagrożenia Ich własnych interesów. Dlatego serdecznie prosimy o powiadamianie nas o akcie uznania siebie za swojego własnego guru, przy pomocy niżej zamieszczonego formularza :


Szkoła Filozoficzna Wyznawców Wiary
w Inteligencję Człowieka
Formularz przystąpienia do „Sekty im. Giordano Bruno".
Twoje oświadczenie:
Jestem swoim własnym guru.
Uznaję zasadność postanowień Pentalogu.
Uważam ateizm za uniwersalny punkt odniesienia,
dla wszystkich innych orientacji światopoglądowych.
Pojmuję prowokacyjny charakter określenia „Sekta"
w nazwie Szkoły.

Rozważę możliwość wzięcia udziału
w
interdyscyplinarnych pracach badawczych Szkoły,
we wskazanej albo samodzielnie określonej dziedzinie.


Formularz zgłoszeniowy do pobrania:

kliknij TU

Formularz prześlij na adres:  sf_sekta@wp.pl