Definicja przemocy prawnej.

Stanowienie i egzekwowanie prawa chroniącego społeczeństwa lub społeczności przed działaniami jednostek, z zastosowaniem środków przekraczających obronę konieczną - jest PRZEMOCĄ PRAWNĄ.
W szczególności przemocą prawną jest łamanie postanowień zawartych w 3 i 5 punkcie PENTALOGU.

Komentarz do aktualnej sytuacji w Polsce:

Społeczność Katolików, zrzeszona w Sekcie Katolickiej zwanej w mediach Kościołem Katolickim stosuje nagminnie przemoc prawną. Korzystając z przewagi liczebnej, narzuca własne niesprawiedliwe prawo wszystkim ludziom o odmiennym światopoglądzie.
Czyni to między innymi poprzez wprowadzanie zakazu aborcji, ograniczanie badań prenatalnych, ograniczanie rozwoju genetyki itp.
W działaniach tego typu Sekta Katolicka winna ograniczyć się do stanowienia prawa WYŁĄCZNIE dla własnych członków.
Stanowienie takiego prawa dla wszystkich obywateli jest ewidentnym przekroczeniem zasad obrony koniecznej.

Wyłącznie z tego powodu Furtianie ze Szkoły Filozoficznej Wyznawców Wiary w Inteligencję Człowieka „Sekta” uważają Katolików za BARDZO ZŁYCH LUDZI a katolicyzm postrzegają jako bardzo niebezpieczną sektę wyznaniową. Tym bardziej, że jej działania noszą znamiona krucjaty (niosącej na oślep kierowaną zemstę) za prawdziwe i urojone krzywdy jakich doznał Kościół Katolicki w okresie czterdziestolecia komunizmu w Polsce.