Honor i Ojczyzna

W związku z narastającym nadużywaniem narodowej retoryki oraz symboli patriotycznych,

przez osoby, organizacje i instystucje biorące bezpośredni lub pośredni udział

w postępującym procederze zniewalania Polaków w ich własnym kraju,

Furtianie Szkoły Filozoficznej Wyznawców Wiary w Inteligencję Człowieka "Sekta im. Giordano Bruno"

oświadczają co następuje :

1. O "WOLNEJ POLSCE" będzie można mówić dopiero wtedy, gdy stanie się Ona krajem obywateli w sposób realny równych wobec prawa, bez względu na ich własny status majątkowy, wyznanie lub światopogląd.

2. Za polskiego patriotę nie może zostać uznany żaden człowiek, który przedkłada interes innego państwa, konsorcjum przemysłowego lub bankowego, monopolu, kościoła albo dowolnej innej firmy lub organizacji religijnej, nad pomyślność Ojczyzny.

3. Patriotami nie mogą być Katolicy, którzy w religijnym zaślepieniu bardziej dbają o interesy państwa Watykan w Polsce, niż o pomyślność samej Polski. 

4. Patriotami nie są urzędnicy państwowi, którzy swoje ślubowania nominacyjne (w interesie państwa Watykan) kończyli słowami "Tak mi dopomóż Bóg".

5. Patriotami nie mogą nazywać siebie samych posiadacze podwójnego (lub wielokrotnego) obywatelstwa na stałe zamieszkujący w Polsce, gdyż interesy narodowe nacji do których prawnie przynależą, w znakomitej większości przypadków są ze sobą sprzeczne. Postawa patriotyczna wymaga jednoznacznej deklaracji co do ojczyzny, dla której się pracuje i której się broni.

6. Za patriotę nie może zostać uznany żaden urzędnik lub polityk prawicowy (ani skrajnie lewicowy), gdyż poglądy takie sankcjonują rasistowskie podziały społeczne i jednoznacznie wykluczają realną równość wszystkich obywateli wobec prawa .