Puk-puk! Puk-puk!  Go, go !

     flaga
PejsbookTwitter
 Wojabeda.

Podziemna TV
s

  MATRIX to pryszcz!

 
 
 

Wolny Lechita

Aktualne datowanie:
 
Siedemnasty rok Ery Nowożytnej,
liczony od daty zredagowania Pentalogu
( indywidualnej deklaracji niepodległości istoty świadomej ).

Nowości.

Serwer 5v.plStrona znajduje się na serwerze:

Założona 15.09.2001r.     
Aktualizacja 06.09.2020r.


Nikomu nie wskazujemy
jedynie słusznej
drogi życia.
Nie „bombardujemy”
miłością neofitów.
Łakniemy prawdy,
choć jest przykra
i trudna do
zaakceptowania.

Europejska Konwencja Praw Człowieka, art. 10 p.1 :
"Każdy ma prawo do wolności wyrażania opinii. Prawo to obejmuje wolność posiadania poglądów oraz otrzymywania i przekazywania informacji i idei bez ingerencji władz publicznych i bez względu na granice państwowe".

Zgodnie z Konstytucją RP :
Rozdział I art.14 Rzeczpospolita Polska zapewnia wolność prasy i innych środków społecznego przekazu.
Rozdział II art.54 pkt.1 Każdemu zapewnia się wolność wyrażania swoich poglądów oraz pozyskiwania i rozpowszechniania informacji.
Rozdział II art.54 pkt.2 Cenzura prewencyjna środków społecznego przekazu oraz koncesjonowanie prasy są zakazane. (...)
Dotyczy: RODO Security Polin (tzw. "Polska").

Szkoła Filozoficzna "Sekta im. G.Bruno" nie jest organizacją i nie posiada osobowości prawnej. (Jest luźną wspólnotą światopoglądową.) Gromadzenie oraz przetwarzanie danych osobowych jest w naszej Wspólnocie zakazane od początku jej istnienia.