Puk-puk! Puk-puk!  Go, go !


  flaga


TwitterMATRIX to pryszcz!


Aktualne datowanie:
  Osiemnasty rok Ery Nowożytnej,
liczony od daty zredagowania Pentalogu
( indywidualnej deklaracji niepodległości istoty świadomej ).

Nowości.

Serwer 5v.pl

Strona założona 15.09.2001r. 

Ostatnia aktualizacja 02.01.2022r.

Europejska Konwencja Praw Człowieka, art. 10 p.1 :
"Każdy ma prawo do wolności wyrażania opinii.
Prawo to obejmuje wolność posiadania poglądów
oraz otrzymywania i przekazywania informacji i idei
bez ingerencji władz publicznych i bez względu na granice państwowe".

Zgodnie z Konstytucją RP :
    Rozdział I art.14 Rzeczpospolita Polska zapewnia wolność prasy
i innych środków społecznego przekazu.
    Rozdział II art.54 pkt.1 Każdemu zapewnia się wolność wyrażania swoich poglądów
oraz pozyskiwania i rozpowszechniania informacji.
    Rozdział II art.54 pkt.2 Cenzura prewencyjna środków społecznego przekazu
oraz koncesjonowanie prasy są zakazane. (...)

Dotyczy: RODO Security Polin
(tzw. "Polska").


Szkoła Filozoficzna "Sekta im. G.Bruno"
nie jest organizacją
i nie posiada osobowości prawnej.
(Jest luźną wspólnotą światopoglądową.)
Gromadzenie oraz przetwarzanie danych
osobowych,  jest w naszej Wspólnocie
zakazane od początku jej istnienia.