SSzanowny Internauto.

    Poniższy tekst jest adresowany wyłącznie do Katolików, z powodu Ich ograniczonej zdolności do logicznego i abstrakcyjnego myślenia, a także do kojarzenia faktów.

    Aby w takich warunkach zagwarantować skuteczność przekazu, zastosowaliśmy rutynową w tym środowisku formę przykazań. Jego konstrukcja zawiera charakterystyczne elementy katolickiej dętomowy,  wraz ze stylizowanymi archaizmami. Dzięki temu mamy nadzieję ograniczyć nieunikniony stres, jaki wiąże się z postawieniem Ich przed koniecznością samodzielnego myślenia oraz zmniejszyć liczbę zejść śmiertelnych w wyniku doznanego szoku.

Tobie, szanowny Internauto, polecamy PENTALOG – indywidualną deklarację niepodległości.
Polaku Katoliku nawróć się!

Bez mała dwa tysiąclecia dominacji Twojej ideologii naznaczone są morzem krwi i łez. Dlatego wyznaj, że błądziłeś, a przyjmiemy Cię na łono ateizmu nie chowając urazy. Jeśli jednak dalej pragniesz zawierzać domniemanym autorytetom, NIE  PRZESZKADZAJ  LUDZIOM  ROZUMNYM  DECYDOWAĆ  O  SOBIE.

 Oto objawiamy ci prawo nowe, byś pojął występek swój i wyrzekł się arogancji swojej:

 

1.    Wstydzić się będziesz, że ktoś jest dla cię autorytetem i nie uczynisz sobie kolejnego autorytetu, bez naglącej potrzeby.

2.    Nie będziesz zbawiał i uszczęśliwiał nikogo na siłę, tym bardziej używając podstępów lub przemocy prawnej.

3.    Nie będziesz wystawiał nikomu negatywnego świadectwa , jeśli nie krzywdzi cię on swoim postępowaniem.

4.    Nie będziesz bluźnił przeciwko rozumowi, albowiem tak sam sobie przygotujesz zapłatę za głupotę swoją.

5.    Szanować będziesz bliźniego swego za niezależność jego, albowiem tylko ona może ci wskazać w przyszłości drogę ratunku.

 

Przykazania te od dziś są dla ciebie prawem, aż po kres katolicyzmu twego.

 

SFWWwIC "Sekta im. Giordano Bruno"