SZKOŁA FILOZOFICZNA

Wyznawców Wiary w Inteligencję Człowieka

"Sekta im. Giordano Bruno"
Sekta
                im.G.BrunoTwitter
Poszukujemy mecenasa  zainteresowanego wspieraniem nauk
poddawanych presji katolicyzmu.
Oferujemy niepodważalne argumenty na rzecz
bezprecedensowego przewrotu światopoglądowego.