Uczciwie o Jezusie

Ewangelia Św. Mateusza,  rozdz. I   wers 17 :

Tak więc w całości od Abrahama do Dawida jest czternaście pokoleń; od Dawida do przesiedlenia babilońskiego czternaście pokoleń; od przesiedlenia babilońskiego do Chrystusa czternaście pokoleń.

Podsumujmy więc :  14 + 14 + 14 = 42 ( wielokrotność liczby 7 bo 6 x 7 = 42 )

Jezus musiał się urodzić w pokoleniu będącym wielokrotnością 7 - gdyż jest to liczba Boga, dokumentująca jego dziedziczne prawo przynależności do rodu wybrańca Bożego -  Abrahama.

Zliczmy zatem uczciwie wszystkich domniemanych antenatów Jezusa ( zgodnie z zapisem w wersetach od 1 do 16 ) :

1.         Abraham

2.         Izaak

3.         Jakub

4.         Juda

5.         Fares

6.         Ezron

7.         Aram

8.         Aminadab

9.         Naasson

10.      Salmon

11.      Booz

12.      Obed

13.      Jesse

14.      Dawid

15.      Salomon

16.      Roboam

17.      Abiasz

18.      Asa

19.      Jozafat

20.      Joram

21.      Ozjasz

22.      Joatam

23.      Achaz

24.      Ezechiasz

25.      Manasses

26.      Amos

27.      Jozjasz

28.      Jechoniasz

29.      Salatiel

30.      Zorobabel

31.      Abiud

32.      Eliakim

33.      Azor

34.      Sadok

35.      Achim

36.      Eliud

37.      Eleazar

38.      Mattan

39.      Jakub

40.      Józef

41.            Jezus ( Chrystus )

42.            ???

Liczba 41 nie jest i nigdy nie będzie liczbą 42 !!! w związku z tym :

·           Rodowód Jezusa jest największym kłamstwem 2 minionych tysiącleci.

·           Jezus nigdy nie miał prawa powoływać się na swojego Ojca w niebie.

·           Nowy Testament nie jest świętą księgą, gdyż zawiera kłamstwa.

·           Całe chrześcijaństwo z katolicyzmem na czele jest wcielonym złem i największym przekrętem Ludzkości - pozbawionym

jakichkolwiek racjonalnych podstaw.

Fakty te są proste, oczywiste i mają jednoznaczną wymowę.


Powyższa wiadomość wywołała wściekły atak dezinformacji i cenzury na forum "Nauka-Filozofia-Socjologia" portalu o2.
Poniżej można zapoznać się z fragmentem dyskusji, usuwanej przez stróża poprawności poglądów, dozorującego to forum
w ramach tzw. "Dzieła apostolatu mediów":


(spierają się internauci:
"Dawny K-K" i "wolnyniewolnik")


[15.03] 23:26 dawny K-K
Od kilku miesięcy użytkownik podpisujący się "Furtian Wacław" (znany również jako "ptaki") rozpowszechnia link do stworzonej przez siebie strony: http://karawaka.republika.pl/rodow.htm
Na stronie tej popełnia elementarny (na poziomie szkoły podstawowej) błąd w liczeniu. Błąd ten następnie wykorzystuje do wykazania, że Nowy Testament to same kłamstwa i przekręty.
Przyjrzyjmy się uważnie, w jaki sposób hipokryzja ateizmu dochodzi do zenitu.
W pierwszym wierszu mamy deklarację: "UCZCIWIE o Jezusie".
Jak zaraz zobaczymy, z UCZCIWOŚCIĄ piszącego nie ma to nic wspólnego.
 
UWAGI POZAMERYTORYCZNE - nie dotyczą rodowodu Jezusa.
Są tylko stekiem kłamstw i konfabulacji na mój temat.
 
(...)
ILOŚĆ POKOLEŃ wg Wacława vel ptaki jest równa 42.
Tu należy zauważyć, że Mateusz nie pisze o 42 pokoleniach (czyli 14 + 14 + 14). Mateusz pisze tylko, że od Abrahama do Dawida minęło 14 pokoleń, również 14 od Dawida do niewoli babilońskiej oraz 14 od uwolnienia z niewoli do Chrystusa. Wacław vel ptaki zapomina, że nie sumuje cyferek, tylko sumuje GRUPY genealogiczne!
 
Nie według Wacława - tylko według św. Mateusza ! "Według Wacława" uczciwie policzona liczba pokoleń wynosi tylko 41.
Na dodatek "Wacław" (w rzeczywistości Furtian Edward vel "Małosprawiedliwy") O NICZYM NIE ZAPOMINA pisząc:
 
Tak więc w całości od Abrahama do Dawida jest czternaście pokoleń; od Dawida do przesiedlenia babilońskiego czternaście pokoleń; od przesiedlenia babilońskiego do Chrystusa czternaście pokoleń.
 
Podsumujmy więc : 14 + 14 + 14 = 42 ( wielokrotność liczby 7 bo 6 x 7 = 42 )
 
1. Abraham
2. Izaak
3. Jakub
4. Juda
5. Fares
6. Ezron
7. Aram
8. Aminadab
9. Naasson
10. Salmon
11. Booz
12. Obed
13. Jesse
14. Dawid
 
od Dawida do przesiedlenia babilońskiego czternaście pokoleń
 
15. Dawid = przypuśćmy że się zgadza (bo nieco wypiliśmy)
16. Salomon
17. Roboam
18. Abiasz
19. Asa
20. Jozafat
21. Joram
22. Ozjasz
23. Joatam
24. Achaz
25. Ezechiasz
26. Manasses
27. Amos
28. Jozjasz (przesiedlenie babilońskie)
 
Jozjasz ojcem Jechoniasza i jego braci w czasie przesiedlenia babilońskiego.
od przesiedlenia babilońskiego do Chrystusa czternaście pokoleń.
 
29. Jozjasz = powtarzaliśmy Dawida to musimy powtórzyć także i Jozjasza, żeby było jak należy od *przesiedlenia babilońskiego*
30. Jechoniasz
31. Salatiel
32. Zorobabel
33. Abiud
34. Eliakim
35. Azor
36. Sadok
37. Achil
38. Eliud
39. Eleazar
40. Mattan
41. Jakub
42. Józef
43. Jezus
 
i tak się nie zgadza i tak się nie zgadza
(jakby dawny kk kombinował, ściema zgadzać się nie może)
teraz dla odmiany Jezus jest na 43 miejscu
a nie na 42
jak nie za mało to za dużo!
(jak to bywa u bękartów)
czyli świątobliwa ściema
 
sukienkowemu ratlerkowi tłumaczy się
jak przysłowiowy chłop krowie na granicy :D
a on i tak dodawać nie potrafi :(
 
IP i czas połączenia logowane. [19376975]
 
Więc jakim prawem przyrównuje wynik sumowania do... liczby antenatów ????????? Wacław vel ptaki zapomina, że należy ze szczególną uwagą policzyć tych, którzy żyli na przełomie grup czternastopokoleniowych, czyli pojawiają się I W JEDNEJ I W DRUGIEJ grupie genealogicznej.

Kłamstwo !
ZE SZCZGÓLNĄ UWGĄ (patrz wyżej) zostali policzeni antenaci Jezusa, żyjący na przełomie 14-pokoleniowych grup i TEŻ SIĘ NIE ZGADZA.
 
Zapomina również, że Mateusz pomija niektórych za względu na to, że rodowody żydowskie pomijały imiona osób mających mniejsze znaczenie dla linii rodowodowej, pomijały imiona osób po których dziedziczyła kobieta, pomijały imiona wyklętych, pomijały tych, którzy nie założyli własnego domu rodowego.
 
Skoro sam św. Mateusz POMIJA - to oznacza, że dla rodowodu Jezusa osoby takie nie mają znaczenia i nie należy zawracać sobie nimi głowy. Nie wliczają się bowiem do Jego (Jezusa) genealogii. Furtianie też tego nie robią - a jedynie dowiedli, że genealogia Jezusa spisana w oparciu o prawowitych antenatów zawiera błąd - gdyż w rzeczywistości została skonfabulowana.
 
Zapomina, że w rodowodach żydowskich słowo "syn" mogło odnosić się do wnuka i potomka np. (Mt 1:1) Jezus syn Dawida.
 
Mogło ! ...i co z tego ? Wyliczanka św. Mateusza nadal ma nieopatrzny błąd - wynikający z konfabulacji.
 
Zapomina, że słowo "ojciec" mogło odnosić się dziadka, pradziadka, przodka (Dn 5:11, 18) (Pwt 26:5; 1Kl 15:11, 24; 2Kl 15:38)
 
Mogło ! ...i co z tego ? Wyliczanka św. Mateusza nadal ma nieopatrzny błąd - wynikający z konfabulacji.

Zapomina, że słowo "pokolenie" - może odnosić sie jakieś znaczącej postaci i może obejmować KILKA pokoleń za życia tej osoby: np. 1) Lewi, 2) Kehat, 3) Amram, 4) Mojżesz (Wj 6:16, 18, 20 por Rdz 15:16 )
 
Może ! ...i co z tego ? Wyliczanka św. Mateusza nadal ma nieopatrzny błąd - wynikający z konfabulacji.
Cała Biblia jest kompilacją najróżniejszych (częstokroć nawet sumeryjskich) tekstów i konfabulacją na ich podstawie.
TO NICZEGO NIE ZMIENIA. Nas interesuje BŁĄD/BRAK występujący w rodowodzie Jezusa SPORZĄDZONY NA PODSTAWIE SPISU JEGO ANTENATÓW - UZNANYCH PRZEZ ŚW. MATEUSZA ZA NALEŻĄCYCH DO JEGO LINII RODOWODOWEJ.
Przywoływanie w twojej argumentacji dowolnych osób spoza tej listy, nie należy do meritum sprawy.
 
 Następnie pisze on:
"Zliczmy zatem uczciwie wszystkich domniemanych antenatów Jezusa ( zgodnie z zapisem w wersetach od 1 do 16 )"
Tu następuje tabelka, w której są wymienieni WSZYSCY od Abrahama do Jezusa. Zwróćmy uwagę na słowo WSZYSCY! Wg Wacława są to WSZYSCY antenaci. Wacław vel ptaki niestety nie dysponuje wiedzą, że ten spis nie zawiera WSZYSTKICH antenatów.
 
A toś mnie rozbawił ! :D Błachachachacha !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Ja przecież nie prosiłem ciebie, abyś to ty sam dowodził, że Jezus jest bękartem i uzurpatorem. (?) :( Ale skoro jesteś mądrzejszy nawet od samego św. Mateusza (Ba ! Mądrzejszy nawet od Ducha Świętego, który jemu tekst ewangelii podyktował.) i z uporem twierdzisz, że antenatów było o wiele więcej - to może doliczmy do tej listy pewien legion rzymski ?  :D Błachachachacha !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
 
Autor strony sumuje ich wszystkich i wychodzi mu liczba 41.
 
Tak napisał, bo widoczne umiał dodawać liczby naturalne. Policzył uczciwie - i taki otrzymał wynik sumowania. Zwyczajnie. Może potrafił to zrobić, bo nie był "inteligentem" katolickim ?
 
I dalej pisze on:
"Liczba 41 nie jest i nigdy nie będzie liczbą 42 !!! w związku z tym :
Rodowód Jezusa jest największym kłamstwem 2 minionych tysiącleci.
Jezus nigdy nie miał prawa powoływać się na swojego Ojca w niebie.
Nowy Testament nie jest świętą księgą, gdyż zawiera kłamstwa."
 
Cóż... Potrafił też wyciągnąć logiczny wniosek ze swojego spostrzeżenia.
 
 Zobaczmy, co zrobił użytkownik Furtian Wacław vel ptaki:
- zsumowaną ILOŚĆ POKOLEŃ,
przyrównał do... ILOŚCI WSZYSTKICH ANTENATÓW Jezusa,
 
KŁAMSTWO ! Przyrównał zliczoną ilość do ilości deklarowanej na wstępie przez samego św. Mateusza. Stwierdził następnie, że ta deklaracja jest deklaracją bez pokrycia. Św. Mateusz się pomylił, lub próbuje coś ukryć - co stawia w bardzo złym świetle sprawę nieomylności Ducha Świętego !  :(
 
która w dodatku jest policzona z błędami, bo nie uwzględnia wszystkich!
 
Dawny K-K. Ty zdaje się jesteś mądrzejszy od św. Mateusza ! :D Po prostu lepiej wiesz od Niego, którzy antenaci Jezusa powinni zostać policzeni. Może ty jesteś katolickim Bogiem ? Przyznaj się Dawny K-K jeśli tak właśnie jest.
 
Zdziwienie wielkie w oczętach ptaka się pojawiło, bo oto liczba 42 ni w ząb nie chce być TYM SAMYM, co liczba 41!!!
 
Dla Furtianów ze Szkoły Filozoficznej Wyznawców Wiary w Inteligencję Człowieka "Sekta im. Giordano Bruno" sprawa bękarta  Jezusa ma bardzo marginalne znaczenie. Znalazła ona jedyne zastosowanie wyłącznie na forum o2, jako swoisty "środek dyscyplinujący" na bezczelność prawackich-rasistowskich fanatyków religijnych.
 
http://www.manipulacje.obywateleuropy.eu/
 
 W rzeczywistości minęło już 10 lat nowej ery - i tylko to jest istotne ! Jezusem-bękartem po rzymskim legioniście, którego matkę przed ukamienowaniem uratował  (zaiste święty Człowiek) niejaki Józef, mogą podniecać się już tylko ciemni prawacy spod znaku swastyki (Fekala Wielkiego)

http://wielkifekal.blogspot.com/

A według ptaka vel Wacława powinna być TYM SAMYM!!!

...bo powinna ! Okazało się jednak, że św. Mateusz co innego deklaruje na wstępie - a zupełnie co innego wynika z jego "wyliczanki" antenatów Jezusa.
 
Według niego ILOŚĆ POKOLEŃ jest tym samym co ILOŚĆ ANTENATÓW!!!
 
Nie tylko według mnie. Wszyscy i od zawsze tak właśnie zliczają swoich przodków - jeśli mają być oni użyci jako reprezentanci  pokoleń.
 
Jeżeli ilość pokoleń byłaby równa ilości antenatów, to JEDNO pokolenie musiałoby być równe i tu uwaga! - ... JEDNEMU antenatowi!!!!!!!!
 
Dokładnie TAK ! Jedno pokolenie reprezentowane przez JEDNEGO antenata.
 
Jak świat światem POKOLENIE nigdy nie było... JEDNOOSOBOWE!!!
 
Nigdy nie było. Nie wiedziałeś o tym ? :) Cóż... Ty jesteś "inteligentem" katolickim, który nie potrafi dodawać liczb naturalnych w skromnym zakresie 1 - 42. ...możliwe jest zatem, że to twoje odkrycie (wieloosobowości pokolenia) tobą akurat wstrząsnęło. :D
 
Aby można było mówić o pokoleniu, musi zaistnieć relacja typu: para rodzicielska - potomek.
JEDNO POKOLENIE TO MINIMUM DWIE OSOBY panie Wacławie vel ptaki!!!
 
...no widzisz  ! To właśnie z tego powodu można mówić wyłącznie o kolejnych "rocznikach" homoseksualistów wstępujących do zakonów - ale w żadnym razie o "pokoleniach zakonników".
 
Jedna z tych dwóch osób jest brana pod uwagę w następnym pokoleniu.
 
Popatrz ! ...i nawet TO wiesz ! Brana jest pod uwagę jako KTO ? Pozwolisz, że ci pomogę - bo jako "inteligent" katolicki możesz tego nie wiedzieć. Ta JEDNA OSOBA BRANA POD UWAGĘ to tzw. re...
repre...
reprezen...
REPREZENTANT ! Tak ! Dobrze Dawny K-K. Właśnie ! (jakiś ty mądry ! :D) Taka jedna osoba staje się reprezentantem całego pokolenia i służy świętym Mateuszom do zliczania antenatów Jezusa !
No brawo ! :D Błachachachachacha !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
 
Przyrównywanie ilości pokoleń (42) do ilości antenatów (41) i oczekiwanie, że powinny być sobie równe, jest szkolnym błędem na poziomie podstawówki! I człowiek, który robi tak elementarny szkolny błąd i nie dysponuje żadną wiedzą o rodowodach żydowskich ma czelność pisać, że "rodowód Jezusa jest największym kłamstwem 2 minionych tysiącleci"!
Do szkoły panie Wacławie vel ptaki!
 
To ty niedouczony cieciu Sekty Katolickiej (na nominalnie ogólnodostępnym forum o2) musisz iść do szkoły - i to do takiej, w której uczą MYŚLENIA, zamiast wkuwania na pamięć niepodważalnych dogmatów.
 
Pan (compos sui)
Furtian Wacław

dawny K-K (12.03.18 11:21):
(...)
Przypomnę, że pokoleniem TU jest relacja rodzic-potomek.
(...)

[18.03] 11:48     wolnyniewolnik
Pouczę cię łaskawie - że pokoleniem jest tu pokolenie, a nie twoja (według twojego widzimisię) relacja "relacja rodzic-potomek". Pomimo tego pójdę ci na rękę i w celach eksperymentalnych uznam chwilowo twój nonsensowny argument. Zobaczymy, co z niego wyniknie gdy zastosujemy go do listy przodków wyszczególnionej przez św. Mateusza:
 
1. Abraham
2. Izaak
3. Jakub
4. Juda
5. Fares
6. Ezron
7. Aram
8. Aminadab
9. Naasson
10. Salmon
11. Booz
12. Obed
13. Jesse
14. Dawid
 
15. Dawid
16. Salomon
17. Roboam
18. Abiasz
19. Asa
20. Jozafat
21. Joram
22. Ozjasz
23. Joatam
24. Achaz
25. Ezechiasz
26. Manasses
27. Amos
28. Jozjasz
 
29. Jechoniasz
30. Salatiel
31. Zorobabel
32. Abiud
33. Eliakim
34. Azor
35. Sadok
36. Achil
37. Eliud
38. Eleazar
39. Mattan
40. Jakub
41. Józef
42. Jezus
 
Zwracam uwagę, że jest to lista w pełni zgodna z tym, co zapisał św. Mateusz !
A TERAZ ZASTOSUJ SWOJĄ (bzdurną) REGUŁĘ DO TEJ LISTY. Powodzenia ! :D Błachachachachacha !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
 
Gdybyś ją znał rzeczywiście, to wiedziałbyś, że rodowód Jezusa zarówno w zestawieniu Mateusza jak i Łukasza NIE JEST ścisłym rodowodem mającym na celu wyliczenie dokładnie wszystkich następców.
 
Józef Jezusa usynowił - więc zupełnie nie ma o czym mówić.
 
Tak zestawiony rodowód ma na celu jedynie wykazanie, że Jezus wywodzi się z rodu Dawida i Abrahama.
 
...co ma na celu - to wszyscy wiedzą. Nie o to chodzi. Ważne jest to, co rzeczywiście wykazuje. Wykazuje, że jednak nie pochodzi - bo się nie zgadza.
 
Że nie jest to rodowód sensu stricto świadczy również fakt, że Jezus nie był biologicznym synem Józefa, a ten figuruje w spisie rodowodowym.

Pisałem już o tym. Argument taki nie ma znaczenia.
"Skoro sam św. Mateusz POMIJA - to oznacza, że dla rodowodu Jezusa osoby takie nie mają znaczenia i nie należy zawracać sobie nimi głowy. Nie wliczają się bowiem do Jego (Jezusa) genealogii. Furtianie też tego nie robią - a jedynie dowiedli, że genealogia Jezusa spisana w oparciu o prawowitych antenatów zawiera błąd - gdyż w rzeczywistości została skonfabulowana."

 
Wiesz co Dawny K-K ? Chwaliłeś się bardzo ostentacyjnie, jaki ty jesteś mądry - a jaki ja jestem głupi, nie zauważając pododobno szkolnego błędu jaki popełniam.
...i co teraz Dawny K-K ? Kto wyszedł na idiotę ?
Dlatego proszę - nie zawracaj mi więcej dupy, bo twój Jezus to zwykły bękart i uzurpator (choć interesujący filozof WŁASNYCH-nie naszych czasów). Ja natomiast nie mam zamiaru marnować więcej czasu na twoje szczeniackie "przepychanki" i zastanawiać się na twoimi "kombinacjami" - mniej inteligentnymi od tych, jakie wyczynia koń ciągnący pod górę. :D Błachachachacha !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
 
Pan (przyjaciel i łaskawy autorytet dętych bufonów z przerośniętym ego)
Furtian Wacław
 
IP i czas połączenia logowane. [19404816]

APOKALIPSA

KONKORDAT

STRONA GŁÓWNA

PRZEPOWIEDNIA